Beyond Guardian Air - Hava ve Yüzey Dezenfekte

ActivePure® Technology

Beyond Guardian Air - Hava ve Yüzey Dezenfekte

Havadaki SARS-CoV-2 virüsünün %99,96'sı yapılan testte 3 dakika içinde FDA labratuvarları tarafından ortadan kaldırıldığı test edilmiştir.

Havadaki SARS-CoV-2 virüsünün %99,96'sı yapılan testte 3 dakika içinde FDA labratuvarları tarafından ortadan kaldırıldığı test edilmiştir.

Bu test yalnızca ActivePure® Teknolojisi kullanılarak yapılmıştır, Beyond Guardian Air ünitesindeki hücreler, aynı teknoloji yüzeylerde SARS-CoV-2'nin %99.98'ini ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır.

ActivePure® birçok günlük iç mekan hava ve yüzey kontaminasyon problemini çözebilen özel bir çevre teknolojisidir. HEPA gibi geleneksel pasif teknolojiler, kirletici maddeleri yalnızca arıtma ünitesinden geçerken ve geçerken gideren filtreleme veya elektrostatik sistemler kullanır. Bu geleneksel filtreleme sistemleri, hava kirliliğini bir dereceye kadar azaltmaya yardımcı olabilir, ancak yüzey kirlenmesıni hiç azaltmazlar ve havadaki kirleticileri yeterince azaltmazlar. Tescilli ActivePure® Teknolojimiz, havadaki ve yüzeylerdeki kirletici maddeleri aktif olarak hedef alarak temas halinde ortadan kaldırır.

ActivePure® Teknolojisi, Uluslararası Uzay İstasyonunda kullanılan NASA Teknolojisinden türetilmiştir. Kendi sınıfında dünyadaki tek Sertifikalı Uzay Teknolojisidir. ActivePure® Teknolojisi, nano olmayan titanyum dıoksitten oluşan tescilli bir hidrofilik foto katalitik kaplama ve verimliliği artırmak için ek geçiş elemanlarının tescilli bir kombinasyonunu kullanır. Spesifik bir ultraviyole ışık dalga boyuyla etkinleştirilen oksijen ve nem, havayı ve yüzey kirliliğini hedefleyen güçlü oksitleyiciler oluşturmak için havadan çıkarılır. Bu oksitleyiciler, bakterileri, uçucu organik bileşikleri (VOC'ler) ve diğer çevresel kirleticileri yok etmede son derece etkilidir. ActivePure Teknolojisi zararlı kimyasallar yaratmaz, bunun yerine çevrede doğal olarak bulunan oksitleyicileri kullanır. Bu oksitleyiciler insanlara, evcil hayvanlara veya bitkilere zararlı değildir ve iç mekan kullanımı için tamamen güvenlidir.

ActivePure® Teknolojisi tarafından oluşturulan temel oksitleyiciler şunlardır:

 • Hidrojen Peroksit (H202)
 • Hidroksiller (OH-)
 • Hidroksil Radikaller (° OH)
 • Süper Oksitler (O -)

Hidrojen Peroksit

ActivePure® Teknolojisi tarafından oluşturulan önemli bir oksitleyici, iç mekan kirleticilerine ve yüzeylerdeki ve havadaki kirletici maddelere karşı etkili olduğu kanıtlanmış hidrojen peroksittir (H202). ActivePure® Teknolojisi, halihazırda havada bulunan oksijen ve nemden hidrojen peroksit molekülleri üretir. Hidrojen peroksit molekülleri daha sonra diğer teknolojilerin ve filtrasyon sistemlerinin ulaşamayacağı yerlerde kirleticileri ve kirleticileri nötralize ederek iç ortam boyunca taşınır. Hidrojen peroksit molekülleri hem pozitif hem de negatif yüklere sahip olduklarından, elektrostatik çekim süreci ile kirleticiler ve kirleticiler tarafından çekilirler. Kirleticiler daha sonra güvenli bir şekilde oksijen (02) ve su (H20) buharına ayrılır. Hidrojen peroksit kokusuzdur, renksizdir ve dolu alanlarda kullanımı güvenlidir. Mesleki Sağlık ve Güvenlik İdaresi'ne (OSHA) göre, gün boyunca milyonda bir kısım (1.0 ppm) hidrojen peroksite maruz kalmak güvenli kabul edilir. ActivePure® Teknolojisi, OSHA sınırının oldukça altında, yalnızca 0,02 - 0,04 ppm üretir.

Hidroksiller

ActivePure® Teknolojisinin yarattığı bir diğer önemli oksitleyici hidroksillerdir. Hidroksiller (OH-), birçok hava ve yüzey kirletici maddeyi, kokuya neden olan bakterileri ve kimyasal VOC'leri hızlı ve güvenli bir şekilde nötralize eden güvenli, doğal olarak oluşan, güçlü oksitleyicilerdir. ActivePure® işleminin bir parçası olarak, ünitenin tescilli kaplaması tarafından belirli dalga boylarına sahip bir ultraviyole ışık emildığinde hidroksiller oluşur. Kaplama, hidrojen (H) atomlarını ortam havasındaki su moleküllerinden (H20) ayırarak negatif hidroksiller (OH-) oluşturur. Bu hidroksiller, karbon ve hıdrojen bazlı UOB'leri ve diğer organik kirleticıleri parçalayarak onları zararsız karbondioksit (CO2) ve su (H20) buharına dönüştürür. Hidroksiller kokuları, bakterileri, uçucu organik bileşikleri ve diğer kirleticileri yok etmede son derece etkili olmakla birlikte, iç mekanlarda insan, hayvan ve bitki maruziyeti için tamamen güvenlidir. ActivePure® Teknolojisinin ürettiği hidroksiller, UV ışınları ve su buharının reaksiyonuyla dünya atmosferinde doğal olarak üretilenlerle aynıdır ve iç ortamları güvenli ve doğal bir şekilde "fırçalama" ve dekontamine etme işlevi görür.

Faydaları

 • İyon Oluşturma, Su geçirmez Polipropilen HEPA Filtresi, Karbon Filtre ve özel ActivePure® Teknolojimiz dahil olmak üzere özel bir teknoloji kombinasyonu kullanılmaktadır.
 • NASA Onaylı Uzay Teknolojimiz ActivePure® tüm yüzey ve hava kirleticilerinin (Covid-19, RNA ve DNA Virüsler dahil) %99'undan fazlasını daha havadayken ortadan kaldırmaktadır.
 • Yüzeyleri ve havayı saflaştırır, VOC, duman ve kokuları ortadan kaldırır.
 • Astım ve alerji semptomlarını tetikleyebilecek olan hava kirleticileri ve alerjenlerini azaltır.
 • Havayı tazeler ve ozon kullanımı olmadan kokuları ortadan kaldırır.
 • Fısıltı kadar sessiz çalışır.
 • 7/24 çalışır.

Nasıl Çalışır

 • Özel ActivePure® Teknolojimiz, yüzeylerdeki ve havadaki kirleticileri ortadan kaldıran süper oksit iyonlar ve hidro peroksit oxidizerları üretmek için ışık dalgaları ve bir katalitik işlem kullanmaktadır.
 • Doğal olarak oluşan güneş ışığı gibi, ışığın aynı oksidasyon ve iyonlaşma özelliklerini kullanan yüksek yoğunluklu bir UVC ışığı özelliği vardır.
 • NASA Onaylı Uzay Teknolojisi sürekli çevrenizdeki ortamı korur ve saflaştırır.
 • ActivePure® Teknolojisi bağımsız laboratuvarlarda test edilmiş ve havadaki ve yüzeylerdeki virüsler, bakteriler küf ve mantarlar üzerinde etkinliği kanıtlanmıştır.

Benzersiz Özellikler

 • İyon oluşumu, daha iyi bir HEPA filtresi ve 0.1 mikron kadar küçük parçacıkların %99.97'sini yakalamak için özel Teknolojimiz dahil olmak üzere teknolojilerin özel bir kombinasyonunu kullanan piyasadaki tek hava saflaştırıcı.
 • 4 Arındırma seviyesi:
  • İyon Oluşturma
  • ActivePure® Teknolojisi
  • Karbon Filtrasyonu
  • Su Geçirmez Polipropilen Filtre
 • Energy Star Onaylı
 • Yönlendirilmiş Hava Sirkülasyonu

Her Beyond Guardian Air'de yer alan ActivePure® Teknolojisi, Uluslararası Uzay istasyonunda kullanım için özel olarak geliştirilmiş teknolojinin bir varyasyonudur ve kategorisinde özel Certified Space Technology® olarak tanınır.

HEMEN BAŞVUR