Aerus Pure & Clean - Hava ve Yüzey Dezenfekte

ActivePure® Technology

Aerus Pure & Clean - Hava ve Yüzey Dezenfekte

Aerus Pure & Clean Havadaki SARS-CoV-2 virüsünün %99,96'sı yapılan testte 3 dakika içinde FDA labratuvarları tarafından ortadan kaldırıldığı test edilmiştir

Havadaki SARS-CoV-2 virüsünün %99,96'sı yapılan testte 3 dakika içinde FDA labratuvarları tarafından ortadan kaldırıldığı test edilmiştir.

Bu test yalnızca ActivePure® Teknolojisi kullanılarak yapılmıştır, PureaClean ünitesindeki hücreler, aynı teknoloji yüzeylerde SARS-CoV-2'nin %99.98'ini ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır.

ActivePure® birçok günlük iç mekan hava ve yüzey kontaminasyon problemini çözebilen özel bir çevre teknolojisidir. HEPA gibi geleneksel pasif teknolojiler, kirletici maddeleri yalnızca arıtma ünitesinden geçerken ve geçerken gideren filtreleme veya elektrostatik sistemler kullanır. Bu geleneksel filtreleme sistemleri, hava kirliliğini bir dereceye kadar azaltmaya yardımcı olabilir, ancak yüzey kirlenmesıni hiç azaltmazlar ve havadaki kirleticileri yeterince azaltmazlar. Tescilli ActivePure® Teknolojimiz, havadaki ve yüzeylerdeki kirletici maddeleri aktif olarak hedef alarak temas halinde ortadan kaldırır.

ActivePure® Teknolojisi, Uluslararası Uzay Istasyonunda kullanılan NASA Teknolojisinden türetilmiştir. Kendi sınıfında dünyadaki tek Sertifikalı Uzay Teknolojisidir. ActivePure® Teknolojisi, nano olmayan titanyum dıoksitten oluşan tescilli bir hidrofilik foto katalitik kaplama ve verimliliği artırmak için ek geçiş elemanlarının tescilli bir kombinasyonunu kullanır. Spesifik bir ultraviyole ışık dalga boyuyla etkinleştirilen oksijen ve nem, havayı ve yüzey kirliliğini hedefleyen güçlü oksitleyiciler oluşturmak için havadan çıkarılır. Bu oksitleyiciler, bakterileri, uçucu organik bileşikleri (VOC'ler) ve diğer çevresel kirleticileri yok etmede son derece etkilidir. ActivePure Teknolojisi zararlı kimyasallar yaratmaz, bunun yerine çevrede doğal olarak bulunan oksitleyicileri kullanır. Bu oksitleyiciler insanlara, evcil hayvanlara veya bitkilere zararlı değildir ve iç mekan kullanımı için tamamen güvenlidir.

ActivePure® Teknolojisi tarafından oluşturulan temel oksitleyiciler şunlardır:

 • Hidrojen Peroksit (H202)
 • Hidroksiller (OH-)
 • Hidroksil Radikaller (° OH)
 • Süper Oksitler (O -)

Hidrojen Peroksit

ActivePure® Teknolojisi tarafından oluşturulan önemli bir oksitleyici, iç mekan kirleticilerine ve yüzeylerdeki ve havadaki kirletici maddelere karşı etkili olduğu kanıtlanmış hidrojen peroksittir (H202). ActivePure® Teknolojisi, halihazırda havada bulunan oksijen ve nemden hidrojen peroksit molekülleri üretir. Hidrojen peroksit molekülleri daha sonra diğer teknolojilerin ve filtrasyon sistemlerinin ulaşamayacağı yerlerde kirleticileri ve kirleticileri nötralize ederek iç ortam boyunca taşınır. Hidrojen peroksit molekülleri hem pozitif hem de negatif yüklere sahip olduklarından, elektrostatik çekim süreci ile kirleticiler ve kirleticiler tarafından çekilirler. Kırleticiler daha sonra güvenli bir şekilde oksijen (02) ve su (H2O) buharına ayrılır. Hidrojen peroksit kokusuzdur, renksizdir ve dolu alanlarda kullanımı güvenlidir. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Idaresi'ne (OSHA) göre, gün boyunca milyonda bir kısım (1.0 ppm) hidrojen peroksite maruz kalmak güvenli kabul edilir. ActivePure® Teknolojisi, OSHA sınırının oldukça altında, yalnızca 0,02 - 0,04 ppm üretir.

Hidroksiller

ActivePure® Teknolojisinin yarattığı bir diğer önemli oksitleyici hidroksillerdir. Hidroksiller (OH-), birçok hava ve yüzey kirletici maddeyi, kokuya neden olan bakterileri ve kimyasal VOC'leri hızlı ve güvenli bir şekilde nötralize eden güvenli, doğal olarak oluşan, güçlü oksitleyıcilerdir. ActivePure® işleminin bir parçası olarak, ünitenin tescilli kaplaması tarafından belirli dalga boylarına sahip bir ultraviyole ışık emildığinde hidroksiller oluşur. Kaplama, hidrojen (H) atomlarını ortam havasındaki su moleküllerinden (H2O) ayırarak negatif hidroksiller (OH-) oluşturur. Bu hidroksiller, karbon ve hıdrojen bazlı UOB'leri ve diğer organik kirleticıleri parçalayarak onları zararsız karbondioksit (CO2) ve su (H2O) buharına dönüştürür. Hidroksiller kokuları, bakterileri, uçucu organik bileşikleri ve diğer kirleticileri yok etmede son derece etkili olmakla birlikte, iç mekanlarda insan, hayvan ve bitki maruziyeti için tamamen güvenlidir. ActivePure® Teknolojisinin ürettiği hidroksiller, UV ışınları ve su buharının reaksiyonuyla dünya atmosferinde doğal olarak üretilenlerle aynıdır ve iç ortamları güvenli ve doğal bir şekilde "fırçalama" ve dekontamine etme işlevi görür.

Faydaları

 • Pozitif ve Negatif Çok Noktalı ve RF lyon Oluşumu, HEPA - Aktif Karbon Filtreleri ve Patentli ActivePure® Teknolojimiz dahil olmak üzere özel bir teknoloji kombinasyonu kullanmaktadır.
 • NASA Onaylı Uzay Teknolojimiz ActivePure® tüm yüzey ve hava kirleticilerinir (Covid-19, RNA ve DNA Virüsler dahil) %99'undan fazlasını daha havadayken ortadan kaldırmaktadır.
 • Yüzeyleri ve havayı saflaştırır, VOC, duman ve kokuları ortadan kaldırır.
 • Astım ve alerji semptomlarını tetikleyebilecek olan hava kirleticileri ve alerjenlerini azaltır.
 • Havayı tazeler ve kullanımı olmadan kokuları ortadan kaldırır.
 • Bir standart elektrik ampulünden daha az olan sadece 43 Watt elektrik kullanmaktadır!
 • 7/24 çalışır.

Nasıl Çalışır

 • Özel ActivePure® Teknolojimiz, yüzeylerdeki ve havadaki kirleticileri ortadan kaldıran süper oksit iyonlar ve hidro peroksit oxidizerları üretmek için ışı dalgaları ve bir katalitik işlem kullanmaktadır.
 • Doğal olarak oluşan güneş ışığı gibi, ışığın aynı oksidasyon ve iyonlaşma özelliklerini kullanan yüksek yoğunluklu bir UVC ışığı özelliği vardır.
 • NASA Onaylı Uzay Teknolojisi sürekli çevrenizdeki ortamı korur ve saflaştırır
 • ActivePure® Teknolojisi bağımsız laboratuvarlarda test edilmiş ve havadaki ve yüzeylerdeki bakteriler, virüsler, küf ve mantarlar üzerinde etkinliği kanıtlanmıştır.

Benzersiz Özellikler

 • Pozitif ve Negatif Çok Noktalı ve RF İyon Oluşumu
 • HEPA ve Aktif Karbon Filtreler
 • Beş Hızlı Fan
 • LED Ekran
 • Bakım Hatırlatıcıları
 • Değiştirilebilir ActivePure® Cells
 • Çıkarılabilir Arka Menfez

Hedef Müşteri

 • Tıbbı tesisler, bakım evleri, okullar, restoranlar veya iç mekân hava kalitesi sorunları olan tüm tesisler.
 • Alerji ve astım sorunlarından muzdarip kişiler.
 • Duyarlı bağışıklık sistemi olanlar.
 • İç mekân ortam kalitesi veya kendi sağlıkları ile ilgili sorunları olanlar.

Her Aerus Pure & Clean'de yer alan ActivePure® Teknolojisi, Uluslararası Uzay istasyonunda kullanım için özel olarak geliştirilmiş teknolojinin bir varyasyonuna dayanmaktadır ve kategorisinde özel Certified Space Technology® olarak tanınır.

HEMEN BAŞVUR